نمایش نوار ابزار
ماه: فوریه 2020

محمد مهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و راور با امضای تعهدنامه پویش مجلس_شفاف و ضدفساد،به این پویش پیوست.

محمد مهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و راور با امضای تعهدنامه پویش مجلس_شفاف و ضدفساد،به این پویش پیوست.

محمد مهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی و کاندید مجلس یازدهم، با امضای تعهدنامه پویش مجلس_شفاف و ضدفساد،به این پویش پیوست. این اقدام در پی فعال شدن پویش مجلس شفاف و ضدفساد و تهیه تعهدنامه…