نمایش نوار ابزار

دیدار با فرهنگیان ناحیه یک کرمان

دکتر محمدمهدی زاهدی به مناسبت دهه فجر با فرهنگیان ناحیه یک آموزش وپرورش کرمان دیدار وگفتگوکرد.